TEAM
2022年09月17日(土)

芝田 沙季
大藤 沙月
2 - 1
シャン シャオナ
ファン ユーウェン
橋本 帆乃香
3 - 1
シャン シャオナ
大藤 沙月
3 - 0
成本 綾海
佐藤 瞳
3 - 0
ドゥ ホイカン
芝田 沙季
大藤 沙月
2 - 1
シャン シャオナ
ファン ユーウェン
橋本 帆乃香
3 - 1
シャン シャオナ
大藤 沙月
3 - 0
成本 綾海
佐藤 瞳
3 - 0
ドゥ ホイカン

0 - 0

審判:杉本 豊久 佐志田 たみ子 片寄 慶子

開始時間:14:04
終了時間:16:00
入場者数: 237人

試合動画

第1マッチ

第2マッチ

11 - 5
11 - 7
9 - 11
11 - 8

第1ゲーム

橋本 帆乃香 11 12 34 5 67 891011
シャン シャオナ 5 1 2 3 4 5

第2ゲーム

橋本 帆乃香 11 123 456 7 89 1011
シャン シャオナ 7 1 2 3 45 67

第3ゲーム

橋本 帆乃香 9 12 34 567 8 9
シャン シャオナ 11 1 2 T34567 8 910 11

第4ゲーム

橋本 帆乃香 11 1 23 456 78910 T 11
シャン シャオナ 8 123 4 56 7 8

第3マッチ

11 - 7
11 - 4
11 - 4

第1ゲーム

大藤 沙月 11 12 345 6 7 8910 11
成本 綾海 7 1 2 345 6 7

第2ゲーム

大藤 沙月 11 12 3 456 7 891011
成本 綾海 4 1 2 3 4

第3ゲーム

大藤 沙月 11 123 456 789 1011
成本 綾海 4 T 1 234

第4マッチ

11 - 2
11 - 7
11 - 3

第1ゲーム

佐藤 瞳 11 12 34 567891011
ドゥ ホイカン 2 1 2

第2ゲーム

佐藤 瞳 11 12 34 5 6789 10 11
ドゥ ホイカン 7 1 2 3 456 7

第3ゲーム

佐藤 瞳 11 123 4567 8 9 1011
ドゥ ホイカン 3 T 1 2 3

ベンチ入り選手

LEAGUE PARTNERS