TEAM
2024年02月11日(日・祝)

木村 香純
南波 侑里香
0 - 2
青木 咲智
大藤 沙月
ユエン シュエジアオ
0 - 3
佐藤 瞳
南波 侑里香
1 - 3
大藤 沙月
安藤 みなみ
2 - 3
橋本 帆乃香
木村 香純
南波 侑里香
0 - 2
青木 咲智
大藤 沙月
ユエン シュエジアオ
0 - 3
佐藤 瞳
南波 侑里香
1 - 3
大藤 沙月
安藤 みなみ
2 - 3
橋本 帆乃香

0 - 0

審判:桑原 ともこ 安井 悦子 杉江 さとみ

開始時間:14:09
終了時間:16:28
入場者数: 368人

試合動画

第1マッチ

第1ゲーム

木村 香純 南波 侑里香 8 123 4 5 6 78
青木 咲智 大藤 沙月 11 12 345 6 78910 T11

第2ゲーム

木村 香純 南波 侑里香 9 12 T3 4 56 789
青木 咲智 大藤 沙月 11 123 4 567 8 91011

第2マッチ

7 - 11
10 - 11
10 - 11
3
WIN

第1ゲーム

ユエン シュエジアオ 7 12 3 4 5 67
佐藤 瞳 11 1 23 456 78 91011

第2ゲーム

ユエン シュエジアオ 10 1 2 3 4 56 789 10
佐藤 瞳 11 1 2 345 6 789 10 T11

第3ゲーム

ユエン シュエジアオ 10 1 2 3 4 56 T78 9 10
佐藤 瞳 11 1 2 34 5 67 8 910 11

第3マッチ

11 - 7
3 - 11
4 - 11
2 - 11

第1ゲーム

南波 侑里香 11 1234 5 6789 10 11
大藤 沙月 7 12 34 5 6 7

第2ゲーム

南波 侑里香 3 1 2 3
大藤 沙月 11 1234567 8 91011

第3ゲーム

南波 侑里香 4 1 2 3 4
大藤 沙月 11 1 23 45 6 7891011

第4ゲーム

南波 侑里香 2 1 T 2
大藤 沙月 11 12 34 56789 1011

第4マッチ

11 - 3
6 - 11
10 - 11
11 - 6
9 - 11

第1ゲーム

安藤 みなみ 11 12345 6 789 1011
橋本 帆乃香 3 1 2 3

第2ゲーム

安藤 みなみ 6 1 2345 6
橋本 帆乃香 11 1234567 8 910 11

第3ゲーム

安藤 みなみ 10 12 345 678 9 10
橋本 帆乃香 11 1 23456 789 10 11

第4ゲーム

安藤 みなみ 11 1 234 56789 10 11
橋本 帆乃香 6 12 3 45 6

第5ゲーム

安藤 みなみ 9 67 T8 9
橋本 帆乃香 11 7 8 9 1011

ベンチ入り選手

LEAGUE PARTNERS