TEAM
木原 美悠
長﨑 美柚
2 - 0
木村 香純
南波 侑里香
平野 美宇
3 - 0
安藤 みなみ
木原 美悠
1 - 3
南波 侑里香
張本 美和
3 - 0
ユエン シュエジアオ
木原 美悠
長﨑 美柚
2 - 0
木村 香純
南波 侑里香
平野 美宇
3 - 0
安藤 みなみ
木原 美悠
1 - 3
南波 侑里香
張本 美和
3 - 0
ユエン シュエジアオ

0 - 0

審判:杉本 豊久 山口 美智子 前田 幸子

開始時間:15:40
終了時間:17:41
入場者数: 760人

試合動画

第1マッチ

第2マッチ

11 - 3
11 - 4
11 - 3

第1ゲーム

平野 美宇 11 123 4 56 7891011
安藤 みなみ 3 1 2 3

第2ゲーム

平野 美宇 11 1 2 345 67891011
安藤 みなみ 4 1 23 4

第3ゲーム

平野 美宇 11 12345 6 7891011
安藤 みなみ 3 12 T 3

第3マッチ

10 - 11
5 - 11
11 - 7
10 - 11

第1ゲーム

木原 美悠 10 1 2 3 45 6 7 89 10
南波 侑里香 11 1 23 45 6 7 8 9 10 11

第2ゲーム

木原 美悠 5 12 T3 4 5
南波 侑里香 11 1 234 567 8 91011

第3ゲーム

木原 美悠 11 1 234567 89 1011
南波 侑里香 7 1 23 4 567

第4ゲーム

木原 美悠 10 12 3 456 78 9 10
南波 侑里香 11 123456 7 T 8 9 1011

第4マッチ

11 - 7
11 - 10
11 - 6

第1ゲーム

張本 美和 11 1 2 34 567 891011
ユエン シュエジアオ 7 1 2 3 4 567

第2ゲーム

張本 美和 11 123 45 67 8 910 T 11
ユエン シュエジアオ 10 12 T 3 456 78 9 10

第3ゲーム

張本 美和 11 123 45678 9 1011
ユエン シュエジアオ 6 1 2345 6

ベンチ入り選手

LEAGUE PARTNERS