TEAM
2022年12月27日(火)

北九州市立総合体育館 

森 さくら
笹尾 明日香
2 - 1
ドゥ ホイカン
シャン シャオナ
早田 ひな
1 - 3
ユエン シュエジアオ
赤江 夏星
2 - 3
成本 綾海
森 さくら
1 - 3
ドゥ ホイカン
森 さくら
笹尾 明日香
2 - 1
ドゥ ホイカン
シャン シャオナ
早田 ひな
1 - 3
ユエン シュエジアオ
赤江 夏星
2 - 3
成本 綾海
森 さくら
1 - 3
ドゥ ホイカン

0 - 0

審判:花田 眞理子 竹原 勝成 田中 理恵子

開始時間:14:07
終了時間:16:35
入場者数: 301人

試合動画

第1マッチ

第2マッチ

7 - 11
11 - 8
9 - 11
10 - 11

第1ゲーム

早田 ひな 7 12 34 5 67
ユエン シュエジアオ 11 12 34 5 678 91011

第2ゲーム

早田 ひな 11 12 345678 9 10 11
ユエン シュエジアオ 8 1 2345 67 8

第3ゲーム

早田 ひな 9 1 2 3 45 6 7 89
ユエン シュエジアオ 11 1 2345 6 7 8 9 1011

第4ゲーム

早田 ひな 10 1 23 45 6 7 T89 10
ユエン シュエジアオ 11 1 2 34 5 67 89 10 11

第3マッチ

9 - 11
11 - 9
9 - 11
11 - 5
7 - 11

第1ゲーム

赤江 夏星 9 12 34 567 8 9
成本 綾海 11 12 34 5 678 91011

第2ゲーム

赤江 夏星 11 1 2 3 4 567 8 91011
成本 綾海 9 12 34 5 6 78 9

第3ゲーム

赤江 夏星 9 12 3 45678 9
成本 綾海 11 12 345 6789 T1011

第4ゲーム

赤江 夏星 11 1234 5678 9 10 11
成本 綾海 5 1 23 4 5

第5ゲーム

赤江 夏星 7 6T 7
成本 綾海 11 7 89 1011

第4マッチ

9 - 11
11 - 9
8 - 11
6 - 11

第1ゲーム

森 さくら 9 12 34 5 67 8 9
ドゥ ホイカン 11 1 2345 6 78 910 11

第2ゲーム

森 さくら 11 123 4 567 8 9 1011
ドゥ ホイカン 9 12 3 45 6 7 89

第3ゲーム

森 さくら 8 12 3 4567 8
ドゥ ホイカン 11 1 234 56 T789 1011

第4ゲーム

森 さくら 6 1 2 34 T 56
ドゥ ホイカン 11 12 3 4 56 78910 11

ベンチ入り選手

LEAGUE PARTNERS