TEAM
2022年09月23日(金)

石川 佳純
平野 美宇
1 - 2
鈴木 李茄
南波 侑里香
平野 美宇
0 - 3
ハン イン
木原 美悠
3 - 0
安藤 みなみ
長﨑 美柚
3 - 0
チェン イーチン
木原 美悠
1 - 0
チェン イーチン
石川 佳純
平野 美宇
1 - 2
鈴木 李茄
南波 侑里香
平野 美宇
0 - 3
ハン イン
木原 美悠
3 - 0
安藤 みなみ
長﨑 美柚
3 - 0
チェン イーチン
木原 美悠
1 - 0
チェン イーチン

審判:大前 ケイ子 高原 ちか子 増田 規子

開始時間:14:10
終了時間:16:17
入場者数: 352人

試合動画

第1マッチ

第2マッチ

9 - 11
3 - 11
10 - 11

第1ゲーム

平野 美宇 9 1 2 345 67 8 9
ハン イン 11 12 3 4 5 6 7891011

第2ゲーム

平野 美宇 3 1 23
ハン イン 11 1 234567 891011

第3ゲーム

平野 美宇 10 1 T23 456 7 8 910
ハン イン 11 123 45 6 7 8T910 11

第3マッチ

11 - 10
11 - 6
11 - 2

第1ゲーム

木原 美悠 11 12 34 5 67 8 910 11
安藤 みなみ 10 1 2 3 45 67 89 10

第2ゲーム

木原 美悠 11 1 2345 67 891011
安藤 みなみ 6 1 23 456

第3ゲーム

木原 美悠 11 1 234 567891011
安藤 みなみ 2 1 T2

第4マッチ

11 - 9
11 - 6
11 - 5

第1ゲーム

長﨑 美柚 11 1234 5 67 89 10 T11
チェン イーチン 9 123 4 5 6 789

第2ゲーム

長﨑 美柚 11 12 345 6 7891011
チェン イーチン 6 1 2 34 56

第3ゲーム

長﨑 美柚 11 1 23 4567 8 9 1011
チェン イーチン 5 1 T2 3 4 5

第5マッチ

第1ゲーム

木原 美悠 11 1 2 345 67 8 T9 10 11
チェン イーチン 9 1 2 3 T 4 56 78 9

ベンチ入り選手

LEAGUE PARTNERS