TEAM
2020年12月23日(水)

平塚総合体育館 

井林 茉里奈
鈴木 李茄
0 - 2
前田 美優
赤江 夏星
エリザベタ サマラ
1 - 3
早田 ひな
ハン イン
3 - 1
赤江 夏星
リン イエ
3 - 1
チェン ズーユ
ハン イン
0 - 1
早田 ひな
井林 茉里奈
鈴木 李茄
0 - 2
前田 美優
赤江 夏星
エリザベタ サマラ
1 - 3
早田 ひな
ハン イン
3 - 1
赤江 夏星
リン イエ
3 - 1
チェン ズーユ
ハン イン
0 - 1
早田 ひな

審判:梶原 えみこ 古谷 みどり 森川 由美子

開始時間:10:05
終了時間:12:17
入場者数: 0人

試合動画

第1マッチ

第2マッチ

5 - 11
11 - 10
10 - 11
7 - 11

第1ゲーム

エリザベタ サマラ 5 12 3 45
早田 ひな 11 123 45678 91011

第2ゲーム

エリザベタ サマラ 11 12 34 567 891011
早田 ひな 10 123 456 78910

第3ゲーム

エリザベタ サマラ 10 1 2 3 4 567 8 9 10 T
早田 ひな 11 1 234 5 6 7 8 9 10 11

第4ゲーム

エリザベタ サマラ 7 1 2 3 45 6 7
早田 ひな 11 1 23 4 56 78 9 1011

第3マッチ

8 - 11
11 - 5
11 - 5
11 - 9

第1ゲーム

ハン イン 8 1 2345 678
赤江 夏星 11 1 234 5678910 11

第2ゲーム

ハン イン 11 123 45678 91011
赤江 夏星 5 123 4 5

第3ゲーム

ハン イン 11 12 345678910 11
赤江 夏星 5 123 4 5

第4ゲーム

ハン イン 11 1 23 4567 8 910 11
赤江 夏星 9 1 T234 5 678 9

第4マッチ

9 - 11
11 - 5
11 - 10
11 - 6

第1ゲーム

リン イエ 9 1 23 45678 9 T
チェン ズーユ 11 1 2 345 6 78 91011

第2ゲーム

リン イエ 11 1 23 4567 891011
チェン ズーユ 5 123 4 5

第3ゲーム

リン イエ 11 1 23 456 78 9 1011
チェン ズーユ 10 1 2 34 5 67 8910

第4ゲーム

リン イエ 11 1 2 3 4 567 891011
チェン ズーユ 6 12 3 4 5 6 T

第5マッチ

8 - 11

第1ゲーム

ハン イン 8 12 34 T 5 678
早田 ひな 11 1 234 567 89 10 11

ベンチ入り選手

LEAGUE PARTNERS